Nieuws en actualiteiten
12 jan

 

Fondsenwerving is niet altijd even makkelijk. Maar het verwerven van derden gelden via fondsenwerving is wel interessant voor je vereniging als er speciale activiteiten plaatsvinden of aankopen dienen te worden gedaan. En indien het lukt, hoe steekt dan de verantwoording in elkaar? In deze workshop komen beide items aan bod.

- Welke mogelijkheden zijn er?

- Hoe pak je een aanvraag aan?

- Hoe zorg je ervoor dat de verantwoording klopt?

Theorie en praktijk worden afgewisseld, waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan met een voorbeeldcasus. Het doel is de aanwezigen voldoende handvatten te geven om een project succesvol vorm te geven en te verantwoorden. Let op: In deze workshop komt fondsenwerving bij instellingen (fondsen/stichtingen) aan bod, niet te verwarren met sponsoring door bedrijven.

De workshops worden verzorgd door: Marvin Chirino & Rob van Gameren - Trias

Data & locatie
Noord-Limburg
14 januari 2015 19.30-22.00 uur
Muziekzaal de Speulplats, Mgr. Jenneskensstraat 7, 5864 CS Meerlo

Midden-Limburg
28 januari 2015 19.30-22.00 uur
Fanfarezaal fanfare St. Joseph, Lisweg 8, 6102 CW Pey-Echt

Zuid-Limburg
21 januari 2015 19.30-22.00 uur
Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo

Voor wie?
Bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden), commissieleden, overige leden van verenigingen, (assistent-)dirigenten, docenten en instructeurs.

Aanmelden
Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar www.hklimburg.nl/motievolkscultuur.Deelname aan de workshops is gratis.Per workshop is plaats voor max. 25 deelnemers. Wees er dus snel bij, want vol = vol! Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail waarin u wordt gevraagd om de aanmelding definitief te maken. Pas na deze bevestiging is uw aanmelding definitief.

Motie Limburgse Volkscultuur
De workshops maken deel uit van beleidslijn 3 ‘Bestuurskracht’ van de Motie Limburgse Volkscultuur en worden georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L).

 

12 janWorkshops januari t/m mei 2015

Noord-Limburg
Muziekzaal de Speulplats, Mgr. Jenneskensstraat 7, 5864 CS Meerlo
Fondsenwerving:                             14 januari
Creatief jeugd en leden werven:    3 februari
Sponsoring is een sport!:                3 maart
Beter vergaderen:                             1 april
Functiegericht besturen:                 20 mei

Midden-Limburg
Fanfarezaal fanfare St. Joseph, Lisweg 8, 6102 CW Pey-Echt
Fondsenwerving:                              28 januari
Creatief jeugd en leden werven:    10 februari
Sponsoring is een sport!:                24 maart
Beter vergaderen:                             22 april
Functiegericht besturen                   26 mei

Zuid-Limburg
Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo
Fondsenwerving:                              21 januari
Creatief jeugd en leden werven:    26 februari
Sponsoring is een sport!:               11 maart
Beter vergaderen                             15 april
Functiegericht besturen:                 11 mei

Voor wie?
Bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden), commissieleden, overige leden van verenigingen, (assistent-)dirigenten, docenten en instructeurs.

Aanmelden
Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar www.hklimburg.nl/motievolkscultuurDeelname aan de workshops is gratis.
Per workshop is plaats voor max. 25 deelnemers. Wees er dus snel bij, want VOL = VOL!

Motie Limburgse Volkscultuur
De workshops maken deel uit van beleidslijn 3 ‘Bestuurskracht’ van de Motie Limburgse Volkscultuur en worden georganiseerd door het Huis voor de Kunsten Limburg voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L).

24 dec

Wij wensen iedereen een hele fijne kerst en een gezond en cultureel 2015!

We zien jullie graag weer op woensdag 21 januari om 19.30 op de bijeenkomst voor het Platform Amateurkunst Heerlen in Cultuurhuis Heerlen.

 

Feestelijke groeten,

Petra Stevens & Sanne Stephan

15 dec

 

In 2013 en 2014 organiseerde het Huis voor de Kunsten Limburg, in het kader van de regeling ‘Ondersteuning besturen’ uit de Motie Limburgse Volkscultuur, een reeks workshops om verenigingsbesturen te ondersteunen bij hun bestuurlijke activiteiten. Vanwege grote belangstelling bieden we u in de eerste helft van 2015 een vijftal workshops opnieuw aan.

  • Fondsenwerving - januari 2015
  • Creatief jeugd en leden werven - februari 2015
  • Sponsoring is een sport! - maart 2015
  • Beter vergaderen - april 2015
  • Functiegericht besturen - mei 2015

De workshops worden verspreid over de provincie Limburg aangeboden en zijn bestemd voor leden van verenigingen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L). Deelname is gratis.

Waarom zijn deze workshops interessant voor u en uw vereniging?

1. De thema’s sluiten aan bij de beleving en behoefte van verenigingsbesturen;
2. U deelt en leert van ervaringen van andere verenigingen;
3. De workshops worden gegeven door ervaren trainers die affiniteit hebben met het verenigingsleven;
4. Het betreft actieve bijeenkomsten, waarin u als deelnemer uw inzichten en vaardigheden kunt verbeteren ter bevordering van de bestuurskracht van uw vereniging.

Meer informatie over de inhoud van de workshops, data, locaties en aanmelden vindt u in de bijlagen en op www.hklimburg.nl/motievolkscultuur. 

Wij verzoeken u het workshopprogramma januari t/m mei 2015 onder de aandacht te brengen van uw medebestuursleden en leden van de vereniging. 

10 dec

Michelle Bracke (31 jaar, links) wordt de nieuwe stadsdichter van Heerlen. Ymke Fiddelaars (12 jaar, rechts) wordt jeugd-stadsdichter. Zij worden beiden per 1 februari 2015 voor twee jaar benoemd. Een korte introductie: 

Nieuwe stadsdichter  
Michelle Bracke is 31 jaar en heeft haar wortels in Heerlen. Zij woont en werkt in de stad en voelt zich sterk met Heerlen verbonden. Michelle voldoet ook aan de eisen die de gemeente Heerlen aan de nieuwe stadsdichters heeft gesteld. Zij heeft de nodige ervaring met dichten en heeft al eerder werk gepubliceerd. Bovendien is zij geen onbekende meer op de literaire podia. 

De jury, die de inzendingen voor het stadsdichterschap heeft beoordeeld, prijst Michelle omdat zij kwaliteit en diepgang van haar gedichten weet te verbinden met een pakkende, toegankelijke schrijfstijl. Als stadsdichter ziet zij voor zichzelf een actieve rol weggelegd, want “kunst is een machtig maar vaak ook stil wezen dat om aandacht moet trekken. Mijn gedichten zou ik onder de mensen willen brengen en ik wil inspireren waar ik dat maar kan.” 

Jeugd-stadsdichter
Ook de nieuwe jeugd-stadsdichter is bekend: Ymke Fiddelaars. Zij is 12 jaar, woont in Heerlen en is scholiere aan het Bernardinus College. Zij viel de jury op vanwege haar enthousiasme. “Ik vind dichten zo leuk omdat je er je gevoel in kunt leggen, en omdat als je zelf een gedicht maakt dit uniek is, omdat alleen jij het hebt kunnen maken”. 

Ymke is in het verleden al vaker gevraagd om gedichten te schrijven voor allerlei gelegenheden. Haar bruisende presentatie tijdens de sollicitatieprocedure over-tuigde de jury unaniem van haar geschiktheid voor de podia in Heerlen. 

Procedure

Beide dichters werden gekozen na een procedure.  Na een oproep in de stadskrant en via de social media van de gemeente Heerlen konden kandidaten voor het stadsdichterschap blijk geven van hun belangstelling in een brief, die vergezeld ging van een aantal gedichten. Een deskundige jury selecteerde uit de inzendingen en nodigde kandidaten uit voor een gesprek. Daarna werden Michelle en Ymke voorgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft besloten hen te benoemen. 

Benoeming
Op de landelijke Gedichtendag, in 2015 op 29 januari, worden Michelle Bracke en Ymke Fiddelaars in het Cultuurhuis voorgesteld als stadsdichters voor de periode 1 februari 2015 - 1 februari 2017. Ook is dan het afscheid van de huidige stadsdichters Amber-Helena Reisig en Ricardo Frederiks. Het aanvangstijdstip en het programma worden op een later moment bekendgemaakt. 

 

Home WAK Nieuws