Veel gestelde vragen

Hoe zijn wij te bereiken?

Wij zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag(ochtend) te bereiken via: 045-5612121 of via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat houdt de Tenderregeling voor Cultuurparticipatie van de gemeente Heerlen in?

Meedoen aan cultuur is voor iedereen belangrijk. De gemeente Heerlen heeft een tenderregeling (subsidie) voor projecten op het gebied van cultuurparticipatie. De tenderregeling is een subsidie die zich met name richt op projecten van amateurkunstenaars en "urban arts" (b.v. rap, street- en breakdance, theater, film, videoclips, graffiti, mode etc). De gemeente bepaald aan de hand van het aantal aanvragen wie er in aanmerking komt voor de subsidie.

Aanvragen in het kader van de tenderregeling kunnen worden gedaan bij de gemeente Heerlen. Per kalenderjaar kan er in twee tranches worden aangevraagd: januari t/m juni. Let op: Voor deze activiteiten moet u voor 1 november van het voorafgaande jaar aanvragen.
juli t/m december. Voor deze activiteiten moet u voor 1 mei, van het jaar waarin het project plaats gaat vinden, aanvragen.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de gemeente Heerlen: http://www.heerlen.nl/Cultuurparticipatie,-tenderregeling.html

Wat is de Quickscan?

Een instrument voor verenigingen in de amateurkunst die willen ontwikkelen en vernieuwen.
Zie: http://www.verenigingsscan.nl/quickscan/

In deze Quickscan word je als vereniging enkele vragen gesteld om zicht te krijgen op de ontwikkelingsfase waarin je vereniging zich bevindt. De vragen gaan over de processen en de producten waarmee je als vereniging te maken heeft. De vragen kunnen ook helpen om je richting te geven bij dat proces: wat is er van invloed op kwaliteit. Kwaliteit is als abstract begrip enkel te benaderen via concrete zaken.

Een aantal vragen handelt over zaken die mogelijk in je vereniging nog niet schriftelijk zijn vastgelegd. De georganiseerde amateurwereld (koepelorganisaties bijv.) is niet altijd meegegroeid met de ontwikkelingen rond verenigingen. Enkele vragen hebben betrekking op delen van het beleidsplan. Daaronder wordt hier verstaan een beleidsdocument waarin je als vereniging belangrijke zaken als missie, doelstellingen, aannamebeleid, etc. hebt vastgelegd. Het gaat hier dus niet om een repetitierooster, huishoudelijk reglement of statuten.

NB In deze Quickscan is er gebruik gemaakt van de term Vereniging waar het gaat om de organisatievorm. In plaats hiervan kun je ook lezen stichting, groep of organisatie als die term beter op de aard van je activiteit(en) van toepassing is.’ (Bron: Kunstfactor en MOVISIE, www.kunstfactor.nl)

Wat is de Verenigingsscan?

Een instrument voor verenigingen in de amateurkunst die willen ontwikkelen en vernieuwen.
Zie: http://www.verenigingsscan.nl/verenigingsscan/


‘Verenigingen zijn vaak op een zelfde manier vorm gegeven. Ze beschikken over een kern van actieve vrijwilligers die zowel bestuurlijk als uitvoerend actief zijn. Daarnaast zijn er de betaalde docenten. Sommige verenigingen beschikken ook over een coördinator, meestal ook betaald. Veel verenigingen zijn heel succesvol in hun kernactiviteit, het werk waarvoor ze zijn opgericht. Tegelijkertijd lopen verenigingen soms tegen grenzen aan op het gebied van groei, opbouw en vernieuwing van de organisatie. Een duidelijk toekomstbeeld, waar de vereniging heen wil en hoe het daar wil komen, is hierbij onontbeerlijk. Toekomstgericht bezig zijn is echter niet altijd eenvoudig en vraagt om het maken van keuzes.

Speciaal voor verenigingen is de Verenigingsscan ontwikkend. De Verenigingsscan helpt je bij het nemen van mogelijke stappen om verbeteringen binnen je vereniging handen en voeten te geven.

In de scan wordt gesproken over medewerkers. Dit zijn alle mensen die actief zijn in je organisatie, dus zowel beroepskrachten, docenten als leden en vrijwilligers.

De Verenigingsscan gaat uit van vier thema’s:
Bestuur en aanpak, Medewerkers, Visie en beleid, Geld en middelen’
(Bron: Kunstfactor en MOVISIE, www.kunstfactor.nl)

Wat is de Week van de Amateurkunst?

De Week van de Amateurkunst (WAK) is een jaarlijks terugkerend evenement en dé happening voor iedereen die zich met passie voor cultuur in de samenleving begeeft. In de WAK staat de passie van amateurkunstenaars centraal en is de hele lokale bevolking uitgenodigd om dit plezier te ervaren. In de WAK tonen amateurs hun kwaliteiten en maken kennis met andere liefhebbers van amateurkunst.

Mensen die niet aan kunst doen, maar wel nieuwsgierig zijn, kunnen tijdens de WAK kennis maken met verschillende kunstvormen. Verenigingen kunnen nieuwe leden werven en in contact komen met interessante lokale spelers, zoals scholen en ondernemers. Zo ontwikkelt de amateurkunst zich en vormen zich nieuwe samenwerkingsverbanden. De WAK heeft een landelijke uitstraling, maar is tegelijkertijd stevig geworteld in de lokale samenleving.

Tijdens de WAK bruist het in de deelnemende gemeenten van de amateurkunstevenementen. Denk aan workshops, voorstellingen, exposities, shows, kunstmarkten, openbare repetities en bijeenkomsten en open dagen bij culturele instellingen. Amateurkunstenaars uit verschillende disciplines laten elkaar en het bezoekend publiek genieten van de vele activiteiten op het gebied van dans, muziek, theater, beeldende kunst en meer. De WAK biedt ruimte aan bestaande projecten maar is ook een aanjager voor nieuwe initiatieven waarbij amateurkunst over haar eigen grenzen kijkt.

De WAK heeft al unieke samenwerkingsprojecten opgeleverd tussen amateurkunstenaars van verschillende disciplines, tussen amateurkunstenaars en professionele kunstenaars, maar ook tussen amateurkunst en andere sectoren, zoals de horeca, zorg, onderwijs en welzijn. De WAK geeft amateurkunst een positieve impuls en verbindt amateurkunst met de samenleving.

Home FAQ Veel gestelde vragen