Veel gestelde vragen

Hoe zijn wij te bereiken?

Wij zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag te bereiken via: 045-5612121 of via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat houdt de waarderingssubsidie van de gemeente Heerlen in?

Meedoen aan cultuur is voor iedereen belangrijk. De gemeente Heerlen heeft een waarderingssubsidie voor stichtingen, verengingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of je in bijdrage krijgt en in welke vorm. Denk bij waarderingssubsidie aan toneel, zang, muziek, sport, jeugdwerk, scouting, kindervakantiewerk, EHBO, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, natuur- en milieueducatie e.d. 

Aanvragen moet voor een bepaalde datum. Op het gebied van amateurkunst is dit 1 maart, voor amateursport is dit 1 april.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de gemeente Heerlen: https://www.heerlen.nl/waarderingssubsidie.html

Welke subsidieregeling zijn er nog meer interessant voor mijn verenging / stichting?

OP onze website hebben wij een aantal fondsen en subsidieregelingen voor jullie op een rijtje gezet. KLIK HIER voor het overzicht. Of klik op 'faq' op de menubalk en kies vervolgens voor de kop subsidies.

Wat is de Quickscan?

Een instrument voor verenigingen in de amateurkunst die willen ontwikkelen en vernieuwen.
Zie: http://www.verenigingsscan.nl/quickscan/

In deze Quickscan word je als vereniging enkele vragen gesteld om zicht te krijgen op de ontwikkelingsfase waarin je vereniging zich bevindt. De vragen gaan over de processen en de producten waarmee je als vereniging te maken heeft. De vragen kunnen ook helpen om je richting te geven bij dat proces: wat is er van invloed op kwaliteit. Kwaliteit is als abstract begrip enkel te benaderen via concrete zaken.

Een aantal vragen handelt over zaken die mogelijk in je vereniging nog niet schriftelijk zijn vastgelegd. De georganiseerde amateurwereld (koepelorganisaties bijv.) is niet altijd meegegroeid met de ontwikkelingen rond verenigingen. Enkele vragen hebben betrekking op delen van het beleidsplan. Daaronder wordt hier verstaan een beleidsdocument waarin je als vereniging belangrijke zaken als missie, doelstellingen, aannamebeleid, etc. hebt vastgelegd. Het gaat hier dus niet om een repetitierooster, huishoudelijk reglement of statuten.

NB In deze Quickscan is er gebruik gemaakt van de term Vereniging waar het gaat om de organisatievorm. In plaats hiervan kun je ook lezen stichting, groep of organisatie als die term beter op de aard van je activiteit(en) van toepassing is.’ (Bron: Kunstfactor en MOVISIE, www.kunstfactor.nl)

Wat is de Verenigingsscan?

Een instrument voor verenigingen in de amateurkunst die willen ontwikkelen en vernieuwen.
Zie: http://www.verenigingsscan.nl/verenigingsscan/


‘Verenigingen zijn vaak op een zelfde manier vorm gegeven. Ze beschikken over een kern van actieve vrijwilligers die zowel bestuurlijk als uitvoerend actief zijn. Daarnaast zijn er de betaalde docenten. Sommige verenigingen beschikken ook over een coördinator, meestal ook betaald. Veel verenigingen zijn heel succesvol in hun kernactiviteit, het werk waarvoor ze zijn opgericht. Tegelijkertijd lopen verenigingen soms tegen grenzen aan op het gebied van groei, opbouw en vernieuwing van de organisatie. Een duidelijk toekomstbeeld, waar de vereniging heen wil en hoe het daar wil komen, is hierbij onontbeerlijk. Toekomstgericht bezig zijn is echter niet altijd eenvoudig en vraagt om het maken van keuzes.

Speciaal voor verenigingen is de Verenigingsscan ontwikkend. De Verenigingsscan helpt je bij het nemen van mogelijke stappen om verbeteringen binnen je vereniging handen en voeten te geven.

In de scan wordt gesproken over medewerkers. Dit zijn alle mensen die actief zijn in je organisatie, dus zowel beroepskrachten, docenten als leden en vrijwilligers.

De Verenigingsscan gaat uit van vier thema’s:
Bestuur en aanpak, Medewerkers, Visie en beleid, Geld en middelen’
(Bron: Kunstfactor en MOVISIE, www.kunstfactor.nl)

Home FAQ Veel gestelde vragen